Alles over werkgeversaansprakelijkheid

Stel je voor, je komt in een situatie terecht waarbij je je werkgever mogelijk aansprakelijk moet stellen voor de door jou opgelopen schade. Het is waarschijnlijk geen situatie waarin je snel terecht zult komen, maar het kan altijd gebeuren. Daarom is het goed om te weten welke rechten je als werknemer hebt, wat je in dergelijke situatie moet doen en wie waarvoor aansprakelijk is. Het kan namelijk goed zijn dat de door jou opgelopen schade, dan wel lichamelijk of geestelijk, sterke invloed heeft op je werk. Niet alleen als werknemer wil je op de hoogte zijn van de regels en processen, voor de werkgever zelf is dit minstens net zo belangrijk. Werkgevers dragen een grote verantwoordelijkheid omdat zij moeten voldoen aan de zorgplicht.

 

Werkgeversaansprakelijkheid

Een werknemer kan tijdens werktijd betrokken raken bij een ongeval waarbij de werkgever niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen. In dit geval is de werkgever aansprakelijk voor de vergoeding van de letselschade van de werknemer. Hieronder valt niet alleen materiële schade, maar ook smartengeld. Of er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid hangt af van een aantal factoren. Zo dient de werkgever de machines en het gereedschap waarmee wordt gewerkt goed te onderhouden en ervoor te zorgen dat deze geschikt zijn om mee te werken en geen gebreken hebben. Ook moet hij voldoende instructies geven over hoe het werk uitgevoerd moet worden, moet hij zorgen dat de werknemers voldoende getraind en opgeleid zijn en over de juiste diploma’s beschikken en dat ten tijde van het ongeval voldoende toezicht op de werkzaamheden werd gehouden. Is een of meerdere van deze zaken niet het geval, dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid en heeft de werknemer recht op schadevergoeding. In dit geval is het een goed idee om de hulp van een Letselschade advocaat Utrecht in te schakelen.

 

Goed werkgeverschap

De meeste werkgevers zijn verzekerd voor werkgeversaansprakelijkheid. De claim wordt in dat geval behandeld door de verzekeraar. Als de werknemer de werkgever aansprakelijk stelt, dan kan de werkgever het best zelf geen uitspraken doen over de aansprakelijkheid bij de verzekeraar. De verzekeraar zal de zaak verder afhandelen. Als de werkgever een ongevallenverzekering hebben voor de werknemers, dan kan ook bij deze verzekeraar melding gedaan worden. Als de werkgever geen ongevallenverzekering heeft afgesloten voor de werknemers, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de verzekering anders zou hebben gedekt.

 

Zzp'ers en aansprakelijkheid

Er wordt veel gericht op de werknemers in loondienst, maar er zijn natuurlijk ook uitzendkrachten en zzp’ers die betrokken kunnen raken bij een bedrijfsongeval. De wet zegt dat het bedrijf waar feitelijk het werk plaatsvindt aansprakelijk is voor Letselschadevergoeding. De werkgever waar de werkzaamheden worden verricht is de materiële werkgever, de formele werkgever is degene die het salaris of de factuur betaald. Beide kunnen aansprakelijk worden gesteld voor werkgeversaansprakelijkheid.

You May Also Like